Mehter nedir?

1. Mehterhane takımında görevli kimse
2. Osmanlılarda, çadırlara bakan uşak
Köken: Farsça